Barn i kirken

Metropolitt Anthony Bloom (1914-2003) ble spurt en gang: «Hva skal vi gjøre med barna i kirken? De forstyrrer bønnene våre.»

Han svarte: «Når du begynner å be, vil de holde opp med å forstyrre deg.»

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close