Munk eller legmann?

«At jeg er en munk og du er en legmann betyr ingenting. Herren lytter like mye til en munk som til et menneske som lever i verden gitt at begge er sanne troende. Han leter etter et hjerte fylt av den sanne tro som han kan sende sin Ånd til. For menneskets hjerte er i stand til å bli fylt av Guds rike. Den hellige ånd og Guds rike er ett.»

hl. Serafim av Sarov

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close