Første gang i en ortodoks kirke?

Velkommen på gudstjeneste! Kom og se!

Les mer om Den ortodokse kirke her.

Er dette første gangen du besøker en ortodoks kirke? Vi er glad i besøk og vant til at det kommer nye innom så du trenger ikke bekymre deg for hvordan du skal oppføre deg. Det er ikke uvanlig å gå litt penere kledd i kirken enn vanlig, men flere går omtrent slik som de gjør til vanlig.

Ortodokse kristne både korser og bøyer seg i kirken, tenner lys og kysser ikoner. Det forventer vi ikke at noen som besøker kirken skal gjøre. Vi står under hele gudstjenestene, men du kan sette deg ned litt dersom du blir sliten innimellom. Vær deg selv og ikke gjør noe du vil være ukomfortabel med, vi blir ikke fornærmet om du ikke korser deg eller gjør akkurat som vi.

Du vil legge merke til at det ikke er benker i en ortodoks kirke. Vi står under gudstjenestene fordi vi er deltar aktivt i tilbedelsen av den hellige Gud og ikke passive tilskuere som sitter og iaktar på avstand. Du vil likevel finne noen stoler langs kantene. De er i utgangspunktet resevert for de eldre, syke og gravide. De kan du gjerne sette deg ned på et øyeblikk dersom du blir sliten av å stå. Det er likevel viktig å stå så mye som mulig. Spesielt er det viktig å reise og stå seg hver gang presten snur seg mot forsamlingen, kommer ut av alteret, velsigner elller berøker forsamlingen og kirkerommet, under prosesjoner, eller det leses fra evangeliet og De hellige gaver (Jesu legeme og blod) bæres fram. Unngå å sitte med bena i kors.

I Den ortodokse kirke er det bare ortodokse kristne som også har forberedt seg med bønner, faste og skriftemål som kan ta i mot de hellige gaver (Jesu Legeme og blod – «nattverden»). Denne praksisen er urgammel og stammer fra den tidligste kristne tid. Av den grunn vil du legge merke til at ikke alle tar i mot de hellige gaver (nattverden).

Ortodokse kristne faster før Den guddommelige liturgi og vi spiser derfor frokost sammen når gudstjenesten er over. Bli gjerne med og ta gjerne med deg litt mat dersom du har lyst til å sette deg ned sammen med oss for en prat etterpå. Det er alltid hyggelig å bli kjent med nye.

Dersom du har lyst til å slå av en prat med presten er det bare å si i fra. Han tar gjerne en prat med deg.

Les også denne: 12 things I wish I’d known before my first visit to an Orthodox church

Kikk gjerne på disse korte videoene om Den ortodokse kirke, kirkerommet og Den guddommelige liturgi før du kommer. Her forklares det også litt om hvordan en går inn i en ortodoks kirke.

Under finner du en fin oversikt over Den guddommelige liturgi og vesper i PDF format, med noen av de faste tekstene. Du kan laste ned og printe den ut i hefte-format i adobe reader for eksempel, da blir det 2 dobbelsidige ark tilsammen. Vi anbefaler likevel at du forsøker å frigjøre deg så mye som mulig fra teksten og at du heller deltar ved å bruke alle sansene dine som å se, lytte, lukte, osv i stedet for å se ned i teksten. Liturgi er tilbedelse. Ved å fokusere på liturgien som en helhet og det som skjer vil du bli dratt dypere inn i mysteriet og mer tilstede enn dersom du ser ned i et hefte. Teksten er som en assistent som vi kan kaste et blikk på av og til.

1 thought on “Første gang i en ortodoks kirke?

Comments are closed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close