De fryser i Libanon!

I Norge har vi trangere økonomi på grunn av strømpriser. Det er ikke bare vi som merker økte energipriser. I Libanon koster det nå på grunn av vill inflasjon 10 ganger mer å varme huset enn minstelønnen i landet.

Fr. Seraphim Mackoul er en venn. Menigheten hans ligger i fjellene i Libanon hvor de har snø og kalde vintrer. Han underviser også ved det kjente Balamand Universitetet som drives av Den ortodokse kirken i landet.

Fr. Seraphim forteller at kristne forlater Libanon hver dag nå fordi det er blitt umulig å leve der. Det er en tragedie at også Libanon som bare for noen får tiår siden var det eneste landet i midtøsten med en kristen majoritet nå tømmes for kristne.

Vi samler inn penger til oppvarming i Libanon via menigheten vår sin konto: 3411 42 27805. Midlene som kommer inn gis til menigheten til Fr. Seaphim i Libanon. Merk gaven «Oppvarming i Libanon.» Bli med å gi til noen som virkelig trenger det!

Hør Fr. Seraphim fortelle om situasjonen her:

Del gjerne denne informasjon bredt videre!

Fr. Seraphim sammen med flokken sin i hl. Georg ortodokse kirke i Zahle, Libanon.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close