Forvent Freistingar

Abba Antonius sa til Abba Poemen: “Dette er det store verket eit menneske kan gjera: Alltid å ta skulda for sine eigne synder framfor Gud, og forventa freistingar heilt til siste andedrag.”

Abba Antonius (251-356)

(omsetting Øystein Lid)

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close