Om oss

Menigheten

Ikon av Bebudelsen

Vi er en internasjonal menighet i Bergen tilhørende Den ortodokse kirke. Menigheten er viet til festen for hellige Jomfru Marias Bebudelse (25.mars) og har en lengre historie i Bergensområdet. Formelt sett ble menigheten likevel først opprettet i 2018 i forbindelse med at menigheten fikk sin første fastboende prest. Bergen har flere ortodokse menigheter, men det som skiller vår menigheten ut er at vi ble stiftet for å være en norsktalende menighet. Det har helt siden opprettelsen vært et mål at menigheten skal være et åndelig hjem for ortodokse kristne og andre som søker dypere kristne røtter, er interessert i oldkirken og ortodoks tro. Menigheten vår består av mennesker som har flyttet hit til Bergen fra ortodokse land i ulike deler av verden eller har funnet kirken i Norge og blitt tatt opp i henne. Vi ønsker også å gjøre Den ortodokse kirke, ortodoks tro og praksis bedre kjent i det norske samfunnet og særlig her i Bergen. Gudstjenestene våre foregår nesten utelukkende på norsk. Den beste måten å bli bedre kjent med ortodoks tro er å besøke gudstjenestene våre. Kom og se! Vi ønsker gjester og interesserte hjertelig velkommen på våre gudstjenester og arrangement!

Ortodoks kristendom i Norge

Kristendommen har lange og dype røtter i Norge som går langt over 1000 år tilbake i tid. Den kristne tro som kom hit Norge med handelsreisende, misjonærer og helgener som hellige Sunniva, hellige Olav og Hallvard var ortodoks kristendom. Ortodokse misjonærer virket i Øst-Finnmark før reformasjonen kom til Norge. Ortodoks kristendom har med andre ord lange røtter i Norge. I to av våre naboland, Finland og Russland er ortodoks kristendom hovedreligion og nevnt i grunnloven. I dag er Den ortodokse kirke den tredje største minoritetskirken i Norge og har i mange år vært den raskest voksende kristne kirke i Norge.

Erkestiftet i Paris

St. Alexander Nevsky Katedralen i Paris Erkestiftets hovedsete.

Menigheten tilhører Erkestiftet av Ortodokse Kirker av Russisk Tradisjon i Vest-Europa. Erkestiftet som har hovedsete i Paris er et bispedømme med en lang og viktig historie i Vest-Europa. Det ble opprettet av ortodokse flyktninger som flyktet fra den kommunistiske revolusjon det russiske imperiet i 1917 og senere Sovjetunionen. Tyngdepunktet for dette flyktningemiljøet ble Paris som allerede hadde en sterk tilstedeværelse av russere. Det ble et stort og dynamisk miljø og mange av forrige århundres største og viktigste ortodokse teologer kom fra erkestiftet og ble utdannet ved dets teologiske institutt St. Sergius. Dette i en tid da nesten alle ortodokse levde i land hvor de ble forfulgt og teologisk utdannelse var svært begrenset. Navn som Fr. Georges Flororvsky, Fr. Sergei Bulgakov, Oliver Clement, Fr. Alexander Schmemann og Fr. John Meyendorff for å nevne noen, er godt kjent langt utenfor Den ortodokse kirke. Flere av dem var også viktige aktører i å bringe denne arven videre til det ortodokse miljøet i USA og særskilt til St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York. Den ortodokse kirke i USA (OCA) har nære historiske bånd til Erkestiftet. Erkestiftet kjennetegnes av sin dype historiske røtter, som viderefører og formidler av den teologiske arv i det russiske imperiet før revolusjonen, men fremstår i dag som et internasjonalt bispedømme med medlemmer fra mange land og nasjonaliteter, hvor lokale språk i hovedsak benyttes. Stiftet har en vestlig identitet og bevissthet om sitt kall til deltakelse i, misjon og åpenhet mot det samfunnet en befinner seg i.

vår biskop

Metropolitt Jean

Metropolitt Jean av Dubna, er menighetens biskop og overhode for Erkestiftet i Paris. Hans Eminense er fra Bordeaux i Frankrike, en disippel av hellige Sophrony av Essex og ble uteksaminert ved St. Sergius i 1974. Han var prest i Sveits i 40 år og flere år vert for TV-programmet «Orthodoxie» på fransk TV kanal 2 før han ble erkstiftet biskop i 15.mars 2015 og deretter stiftets erkebiskop i 26.mai 2016. Under hans lederskap ble Erkestiftet gjenforent med Den russisk ortodokse kirke høsten 2019 etter over 80 år under Det Ekumeniske Patriarkat i Konstantinopel. 3. November ble han elevert til Metropolitt av Patriark Kirill under en gjenforeningsgudstjeneste i Moskva. Metropolitt Jean har gått tydelig ut mot krigen i Ukraina og kalt den en stor synd for Gud. Han har bedt patriark Kirill gjøre alt han kan for å få slutt på den.

vår prest

fader Theodor

Menighetens prest er fader Theodor Svane. Fader Theodor er erkeprest og utdannet ved St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York. Han ble ordinert den 14. januar 2015 av erkebiskop Job av Thelmessos i St. Aleksander Nevskys Cathedral i Paris. Etter endt utdannelse flyttet familien til California og Santa Rosa like utenfor San Francisco hvor fader Theodor var prest i St. Seraphims Orthodox Cathedral i to år før de kom tilbake til Norge i 2017.

Fader Theodor skriver regelmessig for den kristne avisen Dagen i spalten «i Fokus» og kan kontaktes på epost her.

Her er et intervju med fader Theodor fra 2020 på St. Vladimir’s Seminary sin hjemmeside. Lytt også til dette intervjuet på Ancient Faith Radio med fader Theodor med Elissa Bjeletich i Everyday Orthodoxy.

Medlemskap

Ortodokse kristne i Bergen og omegn kan søke medlemskap i menigheten. Interesserte bes ta kontakt for søknad om medlemskap. Husk at en kan ikke være medlem i mer enn en menighet/kirkesamfunn samtidig. Søkende og interesserte som ønsker å bli tatt opp i Den ortodokse kirke i menigheten vår vil etter en periode bli tatt opp som katekumener og gå gjennom katekese og innføring i Den ortodokse kirkes tro og praksis før de kan innlemmes i Kirken. Ta gjerne kontakt ved spørsmål.

Kirkebygg konto

For tiden leier vi menighetsbygg, men ønsker oss på sikt et eget bygg . Vi har nå opprettet en byggekonto hos Fana Sparebank merket «kirkebygg». Vi er takknemlig for alle gaver, store og små som går mot dette formålet:

Kirkebygg konto hos Fana Sparebank: 3411.43.80956

Gaver, tiende og økonomisk støtte:

Bank konto generelle gaver og tiende: 3411 42 27805
Vipps: 543047 (Vipps tar 1,75%)

org. nr. 921 227 523
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close