Kirkebygg konto

Vi leier for tiden lokaler til våre gudstjenester og må sette opp og ta ned «kirken» vår hver helg. Men menigheten vår vokser og vi har ambisjoner om å kjøpe et eget kirkebygg. Allerede i desember 2019 opprettet vi en egen konto for kirkebygg. Alle penger som kommer inn på denne kontoen vil gå til kjøp av bygg.

Kirkebyggkontoen vår hos Fana Sparebank: 3411.43.80956

Må Gud velsigne alle givere!

Bildet over og videoen under er fra St. Gabriel Orthodox Church i Ashland Oregon USA.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close