Kirkebygg konto

Vi leier for tiden lokaler til våre gudstjenester og må sette opp og ta ned «kirken» vår hver helg. Det er mye arbeid. Men på sikt ønsker vi å skaffe oss et eget bygg som vi kan disponere selv. Etter forespørsler opprettet vi en byggekonto hos Fana Sparebank til kirkebygg årskiftet 2019/2020. Pr. november 2022 har vi nesten 1 million kroner. Takk til Gud og alle givere. Dersom vi fortsette å gi vil håpet om et eget bygg bli en realitet ved Guds hjelp.

Kirkebygg konto hos Fana Sparebank: 3411.43.80956

Må Gud velsigne alle givere!

Byggeprosjekt St. Gabriel Orthodox Church, Ashland Oregon

Bildet over og videoen under er fra St. Gabriel Orthodox Church i Ashland Oregon USA. Fader Theodor kjenner menigheten og presten fader Andreas godt fra tiden i California. De har på sett og vis en lignende historie som vår menighet hvor de startet i det små.

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close