Arrangement

ikonostas St. Seraphim Ortodox Cathedral, Santa Rosa, CA

Menigheten vår er i oppstartsfasen. Nå i begynnelsen bruker vi mesteparten av kreftene våre på gudstjenestene. Alle våre gudstjenester og arrangement er å finne i kalenderen vår sammen med følgende arrangement:

Planlagte arrangement i 2024: (se også kalenderen vår)

  • Kort innføringskurs i Den ortodokse kirkes tro og praksis i Betania Bedehus torsdag 11.april kl 19:30.
  • Katekisme: En innføring i Den ortodokse tro og praksis. Vi samles på jevnlig for undervisning og samtale om de grunnleggende elementer i den kristne tro. Primært for katekumener og personer som skal bli tatt opp i Kirken. Ta kontakt dersom du er interessert. Tidspunkt for samlingene finnes i kalenderen vår.
  • Menighetsweekend august 2024 les mer her.
  • Klosterbesøk i Frankrike høstferien 2024. Se reportasje fra tidligere tur her.

Tidligere foredrag:

  • Hva er Den ortodokse kirke?
  • Innføring i Den ortodokse kirkes tro og tradisjon
  • Hvorfor er vi så redd for lidelse?
  • Hva er en kristen virkelighestforståelse?
  • Kjærlighet og kristent menneskesyn
  • Ikonene i den kristne tradisjon
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close