Hjelp oss å kjøpe Betania bedehus

Siste nytt og oppdatering 3.juni.

Sammen med Laget (Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag) ønsker vi å kjøpe Betania bedehus i Kringsjåveien 28 av Indremisjonsforbundet (ImF). 

Sammen med andre organisasjoner og menigheter i byen ønsker vi å drive utadrettet virksomhet og diakonalt arbeid rettet mot innvandrere og flyktninger. 

I tillegg vil vi videreutvikle den voksende menigheten vår. Dette arbeidet har i dag sin hovedbase i byggets møtesal. Vi vil gjøre den flotte møtesalen om til et vakkert kirkerom gjennom et unikt kunstprosjekt. Dessuten vil vi drive studenthjemmet videre og gjøre det til et hjem og møtepunkt både for ortodokse og andre kristne. 

Vil du hjelpe oss nå disse målene?

Ved å gi en gave til oss vil du i tillegg være med på å støtte ImF sitt skoleprosjekt på Sjøholt som fortjenesten av salget vil gå til. Dette er et viktig arbeid som hjelper mange unge som faller utenfor.

Målet: 

  • Vi må samle inn 1,5 million kroner innen 1. mai for å kunne ha mulighet til å kjøpe bygget.
  • Deretter trenger vi ytterligere 1,5 millioner innen 1. juli for å drive studenthjemmet slik vi ser for oss og ha en husfar og/eller husmor boende på bygget.

Hjelp oss

Du kan hjelpe oss på følgende måter:
1. Hjelp oss å spre nyheten gjennom i nettverket ditt eller i sosiale medier.
2. Gi en gave her: Hvert bidrag bringer oss nærmere målet vårt. Velg en av alternativene nedenfor for å donere nå og hjelpe med å sikre både studenthjemmet og vår menighet. 
3. Kanskje har du ikke mulighet til å gi nå, men kan gi oss et rentefritt lån i stedet? Ta kontakt!

Merk om du ønsker gaven skal gå til menigheten, ImF eller Laget dersom prosjektet ikke lykkes.

Vipps oss på nummer: 543047

Gi en gave direkte til kirkebyggkontoen vår hos Fana Sparebank: 3411.43.80956

Det er også mulig å gi via PayPal her:

Ddin støtte er viktig fordi: 

1. Kirkerom til en voksende og utadrettet menighet

Vi vil holde regelmessige gudstjenester både i egen regi og sammen med andre menigheter i byen. Hovedsakelig på norsk, men også på språk som reflekterer det ortodokse mangfoldet i byen.

2. Brobygger mellom ortodokse og andre kristne

Vi vil at menigheten vår i Betania bedehus skal bli et møtepunkt mellom ortodokse kristne og andre kristne i Norge. Vi vil føre mennesker fra både forskjellige deler av verden og ulike kirkesamfunn sammen gjennom:

  • Studenthjemmet
  • Gudstjenestene
  • Foredrag og andre aktiviteter

3. Studenthjemmet

Vi vil invitere ortodokse kristne fra andre deler av verden til å bo på studenthjemmet i Betania. Vi vil at de skal vokse og styrkes i troen på Jesus Kristus. De som bor på studenthjemmet vil få mulighet til å bli bedre kjent med ortodoks tro og praksis og delta i daglige gudstjenester og aktiviteter i regi av studenthjemmet.

4. Utadrettet (diakonalt) arbeid rettet mot innvandrere og flyktninger

Sammen med andre ortodokse menighetene i byen vil vi drive:

  • Integreringsarbeid – hjelpe dem å integrere seg norsk samfunn
  • Norskopplæring
  • Se på muligheten for å starte opp et arbeidsformidlingsprogram.

5. En unikt kunstprosjekt

Et møte mellom tradisjoner: Vi ønsker å skape et vakkert kirkerom hvor ortodoks kirkekunst møter norske kunstradisjoner, hvor skjønnheten i tilbedelsen uttrykkes. Dette vil utføres som del av doktorgradsarbeidet til matushka Hanne Louise Svane. Les mer om hennes visjon her!

Kontakt oss

Du kan også kontakte oss eller møte oss direkte. Send en e-post til fader Theodor eller til prosjektleder Solfrid Langeland. Se vår kalender med tanke på gudstjenester og annet program. 

Del budskapet

Hjelp oss å spre ordet ved å dele vår kampanje med ditt nettverk.  

[Del på Facebook] [Del på Twitter] [ Send e-post til en venn]

Tusen takk!

Vi er dypt takknemlig for hver donasjon, hver bønn og annen støtte. Sammen kan vi sørge for at evangeliet om Jesus Kristus deles, også i Norge! Måtte Gud velsigne enhver glad giver!

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close