Åpent brev til Patriark Kirill

Åpent brev til Hans hellighet Kirill, patriark av Moskva og hele Russland

L’Archevêque
N° de protocole : 2022.010
Paris, le 09 mars 2022

Deres Hellighet,

I disse mørke dagene, når det har brutt ut krig midt i Europa på grunn av Russlands intervensjon i Ukraina, så la meg, hellige patriark, få uttrykke vårt erkebispedømmes uro, og dessuten vår hele og fulle solidaritet med ofrene i denne konflikten.

Forvirringen og forferdelsen som har oppstått over hele verden som følge av Russlands brutale angrep på Ukraina, har heller ikke uteblitt i de ortodokse menighetene i Vest-Europa, og særlig i vårt erkebispedømme som forener troende av ulik herkomst. Den nye situasjonen truer enheten vår. Erkebispedømmets troende forventer av hyrdene sine at de formidler Kirkens stemme og Evangeliets budskap om fred.

Det har berørt oss at medlemmene av Den ukrainske ortodokse kirkes hellige synode har bedt deg henvende deg til de russiske myndighetene for å be dem stanse den blodige krigen.

På vegne av alle de troende i vårt erkebispedømme ber jeg deg løfte stemmen som øverste leder for Den russiskortodokse kirke og ta til orde mot denne grusomme og meningsløse krigen, og bønnfalle de russiske myndighetene om å snarest mulig få en slutt på denne konflikten mellom to folk og to land som er knyttet sammen av mange hundre års historie og en felles tro på Kristus, et broderdrap som inntil nylig syntes umulig.

Deres Hellighet, i «prekenen» du holdt på Tilgivelsessøndag i Kristus Frelserens-katedral 6 mars, forklarer du at denne blodige, aggressive krigen kan rettferdiggjøres, at den er «en metafysisk kamp» som handler om «retten til å stå på lysets side, Guds sannhets side, på den siden som er åpenbart for oss gjennom Kristi lys, Hans Ord, Hans Evangelium…».

Med all ærbødigheten som jeg atter kan forsikre deg at jeg har for deg, men også med uendelig smerte, kan jeg ikke unnlate å opplyse deg om, Deres Hellighet, at jeg ikke kan gå med på en slik evangelielesning. Det finnes ikke en eneste omstendighet, der «en god hyrde» – det vi skal være – ikke skal være «en som skaper fred».

Deres Hellighet, ydmykt og med tungt hjerte ber jeg deg om å gjøre alt du kan, for å få en slutt på denne fryktinngytende krigen som har splittet verden og som sprer død og ødeleggelse.

† Metropolitt JEAN av Dubna
Erkebiskop for de ortodokse kirkene av russisk tradisjon i Vest Europa

kilde: https://archeveche.eu/lettre-ouverte-a-sa-saintete-cyrille-patriarche-de-moscou/

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close