26.mars: Oldkirkelig Forum

Det nærmar seg nytt møte i Bergen for alle med interesse for dei fyrste kristne: 
Laurdag 26.mars kl.10.30-14:00 i Centralkirken ved Fløibanen. 
Tema er: «Påsken- kirkens største høytid – om påskefeiring i oldkirken» . 
Foredrag ved Jan Rantrud.

Dette vil vere eit flott høve til å bli mint om kvifor og korleis kristne i to tusen år har feira kyrkja si største høgtid. Etter foredraget vert det servert kaffi og gitt høve til å stille spørsmål / gi kommentarar.Oldkirkelig Forum har samlingar i Centralkirken ein gong i halvåret.
Alle velkomne.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close