Kommuniké: Hjelp til Ukraina

Kjære brødre og søstre,

Metropolitt Jean av Dubna

Selv om vårt erkebispedømme ligger geografisk utenfor landet der den nåværende konfrontasjonen finner sted, og på tross av mangfoldet blant vårt erkebispedømmes egne medlemmer, oppstår det en nesten enstemmig støtte til mitt eget standpunkt i å uttrykke solidaritet med både det ukrainske folket og de ukrainske ortodokse kirkene. Jeg ber inntrengende Hans Hellighet Patriark Kyrill og den Hellige Synoden om å gripe tydelig inn mot de politiske myndighetene i Russland for å umiddelbart stanse denne krigen. Den er en alvorlig synd mot Gud.

Vi inviterer de troende i våre sogn og menigheter til å forsterke sin inderlighet og bønn slik at denne usle brodermordkrigen kan ta slutt. Vi inviterer dere til å daglig be denne bønnen som er blitt delt av Metropolitt Onufrij av Kyiv:

 «Herre Jesus Kristus vår Gud, Du har ødelagt fiendskapets murer, Du har skjenket sann fred til Ditt folk, og Du har kalt dem som skaper fred for ‘Guds velsignede barn’. Vi ber Deg: velsigne dem som søker etter sann fred og dem som arbeider for dette formål. Opplys sinnene og hjertene til alle dem som søker å ta del i det fredens arbeid som er velbehagelig for Gud. Gi visdom til dem som har makt og myndighet. Styrk den gode viljen til dem som styrer over folkene våre og opplys deres ånd slik at de kan arbeide med visdom, klarsyn og med omsorg for det gode i oppbyggelsen av den ønskede freden. Ved din Hellige Ånds nåde, skap fred i alle folkeslag, ikke i ord alene, men i gjerninger, slik at de foreldreløse og enkene kan trøstes og ikke lengre gråte, men fryde seg i kjennskapen av den etterlengtede freden. Gjør de forherdede hjertene myke, slik at de kan søke enighet og kjærlighet i saktmodighet. Velsigne alle mennesker og lær dem å forstå og gjøre etter Din vilje, som er frelse, kjærlighet, fred og enhet blant alle mennesker. For Du er den evige fredens fyrste, og Deg tilhører æren, takksigelsen og lovprisningen sammen med Din begynnelsesløse Fader og din allhellige, gode og livgivende Ånd, nå og alltid og i all evighet. Amen.»

Til sist er det en god ting at de troende og menighetene engasjerer seg på det humanitære nivået. Vi inviterer dere til å delta raust i å sende det nødvendige til flyktningene ved å arbeide gjennom lokale veldedige organisasjoner. Sammen med sine menigheter og lokalsamfunn må hver og en, avhengig av de mulighetene man har, skaffe midlertidig husrom for ukrainske flyktninger.

Her er en liste over essensielle ting flyktningene trenger:

  • Varme-effektive tepper, soveposer, dyner, madrasser og liggeunderlag, regnjakker, puter.
  • Såpe, tannkrem og tannbørster, bleier og håndklær, babyprodukter, lommetørklær, antibak, håndsprit, engangsmunnbind og tøymunnbind.
  • Klær, telt, håndklær, gjenbrukbare tallerkner,
  • Batterier, stearinlys og lommelykter
  • Vann, næringsrik mat, energibarer, tørket frukt, nøtter, tørrfor, lettkokt pasta, frokostblanding.

I denne tiden når vi snart skal ta del i den Store Fasten, måtte vår faste være en sann faste der vi deler med våre lidende brøde og søstre.

Måtte den nådige og menneskekjære Herren lytte til våre bønner og skjenke sin fred til verden.

+ Metropolitt JEAN av Dubna

kilde: https://archeveche.eu/communique-aide-pour-lukraine/

Hvordan hjelpe? Se denne siden.

1 thought on “Kommuniké: Hjelp til Ukraina

Comments are closed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close