Hvor finner jeg lykken?

Hvor feil de tar, menneskene som søker lykke utenfor seg selv – i fremmede land og på reiser, i rikdom og i ære, i flotte eiendeler og nytelser, i underholdning og i forgjengelige ting – som alle har en bitter slutt! Det er som å bygge en bolig på et sted som stadig blir utsatt for jordskjelv. Nei, lykken finner du i deg selv, og velsignet er den mannen som har forstått dette. Lykken er et rent hjerte, for et slikt hjerte blir en tronstol for Gud. Derfor sier Kristus om dem som har rene hjerter: «Jeg vil bo og vandre midt iblant dem, jeg skal være deres Gud, og de skal være mitt folk.» (2. kor. 6,16) Hva kan da mangle? Ingenting! For de har selv det høyeste gode i sine hjerter: Gud selv!

Hl. Nektarios av Aegina

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close