Karismatikeren som ble ortodoks

En av våre medlemmer, Øystein Lid, er intervjuet i siste nummer av Indremisjonsforbundets blad, Sambåndet! Fram til han var 25 år var han medlem av den karismatiske menigheten Levende Ord (i dag Credokirken). I intervjuet forteller han om prosessen som førte fram han fram til Den ortodokse kirken:

«Den ortodokse kirke har en fromhetstradisjon som er 2000 år gammel hvor det skapes rom for Den hellig ånd i vårt hjerte. Det er en velprøvd tradisjon for karismatikk som er nøktern. Man møter karismatiske gaver som helbredelse, under og tegn, men den ukritiske jakten på åndelige opplevelser som man kan finne i karismatiske sammenhenger, er fraværende. I stedet er de karismatiske gavene noe som gis av Gud etter årelange kamper mot egen selviskhet, gjennom asketisk praksis som bønn, faste, gavmildhet, våkenetter og andre åndelige øvelser.

Her nevner Lid den russiskortodokse munken Serafim av Sarov (1759-1833), en av mange åndelige forbilder i Den ortodokse kirken. 
‒ Han sa at kristendommens sanne mål består i å tilegne seg Den hellige ånd. Da kan 1.000 sjeler rundt deg bli frelst. Våkenettene og fasten er ikke mål i seg selv, men middel for å oppnå det sanne målet. Munken Serafim praktiserte dette selv, og ble skjenket en rekke åndelige gaver. Da han ble gammel var det lange køer av mennesker utenfor klosteret hans som kom for å få hjelp. Han helbredet dem og visste på forhånd hvilket problem den enkelte trengte hjelp med.

Dette er ifølge Lid en annen karismatisk tradisjon enn den man finner i karismatiske menigheter som Levende Ord. 
‒ I den karismatiske bevegelsen åpner man døren på vidt gap for alt mulig blant annet fordi man har en ukritisk holdning til åndelige opplevelser. Ofte er det heller ikke rom for å stille kritiske spørsmål. Når følelser og sterke åndelige opplevelser og det å erfare Gud blir mål i seg selv, er det et problem.»

sambaandet-ortodoks

Bladet kan kjøpes her.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close