Ortodoks – Luthersk dialog på 1500 tallet

Like etter reformasjonen førte de nye Lutheranere en dialog med Den ortodokse kirke og Patriarken av Konstantinopel i håp om å kunne finne sammen.

250785
Fr. James Jorgensen

I forbindelse med markeringen av 500 år siden reformasjonen i 2017 gav fader James Jorgensen, en pensjonert universitetsprofessor i teologi og kirkehistorie og en av de fremste kjennere av den Ortodokse – Lutherske dialogen i USA, et foredraget om denne utvekslingen ved St. Seraphim Orthodox Cathedral i Santa Rosa California. Foredraget omhandler også senere økumenisk dialog mellom partene, er på engelsk og finnes her.

 

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close