Til ungdommen!

Denne prekenen ble holdt av fader George Calciu-Dumitreasa, som var en rumensk prest som satt 21 år i fengsel for sin tro under kommunismen. Hans liv er et utrolig vitnesbyrd om et geniunt kristent liv og hva kristne også i vår tid må ofre for sin tro på Jesus Kristus.

Under den store fasten i 1978 risikerte han livet sitt ved å holde en serie på 7 prekener til ungdommer og studenter. Under stor risiko møttes de for å høre fader George. Det er en radikal og sterk preken. Under følger den første av prekenen som heter «kallet.»

https://www.ancientfaith.com/specials/the_seven_homilies/the_call

Prekenteksten finnes her på siden til «Death of the world».

kh. Fredrica Matthewes-Green som kjente fader George godthar en veldig fin podcast om ham og livet hans her.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close