Til ungdommen!

Denne prekenen ble holdt av fader George Calciu-Dumitreasa, som var en rumensk prest som satt 21 år i fengsel for sin tro under kommunismen. Hans liv er et utrolig vitnesbyrd om et geniunt kristent liv og hva kristne også i vår tid må ofre for sin tro på Jesus Kristus.

Under den store fasten i 1978 risikerte han livet sitt ved å holde en serie på 7 prekener til ungdommer og studenter. Under stor risiko møttes de for å høre fader George. Det er en radikal og sterk preken. Under følger den første av prekenen som heter «kallet.»

https://www.ancientfaith.com/specials/the_seven_homilies/the_call

Prekenteksten finnes her på siden til «Death of the world».

kh. Fredrica Matthewes-Green som kjente fader George godthar en veldig fin podcast om ham og livet hans her.

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close