Podcast: Fr. Chad Hatfields besøk

Fader Chad Hatfield besøkte Bergen og menigheten vår i desember 2019. Forelesning hans på NLA Høgskolen og i Kristi Åpenbarings Ortodokse menighet er nå tilgjengelig på Ancient Faith Radio og på St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminarys nettsider. Vi gjør dem tilgjengelig også her på nettsiden vår.

Forelesning på NLA Høgskolen 5. desember 2019: «Mission and Evangelism today: An Orthodox Perspective»Ancient Faith Radio

Kristi åpenbaring Russisk Ortodokse Menighet 6. desember:

St Vladimir’s Seminary · Starting & Growing An Orthodox Parish

Advent-retretten vil bli tilgjengelig i Adventsfasten 2020.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close