fader Theodor på Ancient Faith Radio

Fader Theodor ble nylig intervjuet på Ancient Faith Radio (AFR). AFR er den største ortodokse internett radioen i USA. Elissa Bjeletich (som er av dansk opprinnelse) er vert og snakker med fader Theodor om Norge, Skandinavia, vikinger, hans vei til Den ortodokse kirke, til USA og St. Vladimir’s Seminary.

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close