fader Theodor på Ancient Faith Radio

Fader Theodor ble nylig intervjuet på Ancient Faith Radio (AFR). AFR er den største ortodokse internett radioen i USA. Elissa Bjeletich (som er av dansk opprinnelse) er vert og snakker med fader Theodor om Norge, Skandinavia, vikinger, hans vei til Den ortodokse kirke, til USA og St. Vladimir’s Seminary.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close