Spenningen i stillhet (hesykhia)

Arkimandritt  Zacharias Zacharou, St John the Baptist Monastery, Essex, England.

Perioden vi er inne i nå karakteriseres av en stille forventing om den største hendelsen under solen, Guds Sønns komme i kjød til jorden. Alle de store begivenhetene i Guds handling med menneskene er konsekvenser av Guds folks hellige og lange stillhet i hans nærhet. I begynnelsen av skapelsen, svevde Den hellige ånd i stillhet over intethetens dyp og så plutselig sprang skapningen frem. Jakob kjempet en hel natt i bønn for å kunne ta i mor Guds velsignelse før han møtte sin dyriske bror Esau. Det var først etter å ha holdt seg i stillhet i 40 dager i ørkenen, sammen med Israelsfolket, at Moses kunne gå inn i skyen og se den guddommelige herlighet. Josva, Nuns sønn, forble i stillhet sammen med folket sitt, og ba i 7 dager rundt Jerikos murer før muren falt ned på den syvende dagen ved basunens røst. Profeten Elia drog ut på en 40 dagers reise fra Galilea til fjellet Horeb, og ønsket bare å stige inn i Guds nærhet. Hans bønn bragte fra himmelen, en vind, et jordskjelv, ild og til slutt en lett bris som Gud befant seg i. Job forble i stillhet i sine venners nærvær i 7 dager, mens han søkte dypet i Guds dommer, og da han åpnet munnen sin var den som torden.

I Det nye testamentet mottok Den hellige Jomfruen Bebudelsens overnaturlig budskap etter årevis i et hesykhastisk (stillhet) liv i det aller Helligste. Guds ord selv ble født ut av Faderens stillhet. Herren forble i stillhet med disiplene i en uke, før han begynte oppstigningen i bønnens stillhet til fjellet Tabor, hvor Herren åpenbarte sin herlighet. Oppstandelsen fant sted etter at ‘alt menneskelig kjød’ forble i stillhet i tre dager. Helligånden kom inn i verden mens disiplene var samlet og ba sammen i stillhet.

Ånden i den underfulle og spesielle stillheten er veldig viktig, for Kirken er i sitt vesen hesykatisk.

….

les fortsettelsen av teksten under:

Hesykhia – er gresk og betyr stillhet. Det betegner den åndelige og mystiske praksis i Den ortodokse kirke som kalles for hesykhasme.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close