Munken som ikke gav opp

Det var en gang en munk som syndet ofte, men likevel reiste han seg alltid opp med en gang og begynte å be til Herren. Demonen som stadig ledet ham i synd mistet tålmodigheten når han så hvilket mot og håp denne munken hadde. Så en dag viste han seg synlig for ham og sa til ham med forferdelse:

Frykter du ikke Gud du som er så besmittet med synd og elendighet?
Du har nettopp syndet, så hvordan kan du nå stå foran Gud å tilbe Ham? Er du ikke redd for at Gud skal la deg brenne?

Men siden denne munken hadde en tapper sjel, sa han til demonen:

Den cellen jeg bor i er en smie: Du treffer og du blir truffet. Ettersom Gud er mitt vitne som kom for å redde verden, vil jeg ikke slutte å kjempe mot deg. Jeg vil falle og reise meg opp, slå og bli slått, og det til mitt siste åndedrag, og la oss se hvem som vil vinne: du eller Kristus!

Da demonen hørte dette uventede svaret, svarte han:

Jeg vil ikke kjempe mot deg lenger, for hvis jeg gjør det, vil jeg bare få deg til å vinne enda mer.

Fremover ble denne munken reddet fra krigføringen, og han satt i sin celle og gråt for sine synder.

Geronda Ephraim av Arizona.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close