Et kloster under kommunismen

Metropolitt Tikhon forfatter av boken «Everyday Saints» laget i 1986 denne videoen fra huleklosteret i Pskov viet til festen for Guds moders hensovnelse. Dette var et av de få klostrene i Sovjetunionen som hadde et ubrutt liv under de harde forfølgelsene under kommunismen. Boken og dokumentaren (som er tekstet til dansk) anbefales.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close