Foredrag NLA: Fr. John Behr 21. April

JOHN THE THEOLOGIAN AND CHRISTIAN THEOLOGY

Fredag 21. april kl 10:00-11:30, NLA Sandviken Auditorium 2

Se øvrig program for Fr. John sitt besøk i Bergen her.

Fr. John Behr er Regius Professor of Humanity ved University of Aberdeen og tidligere dean ved St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York

Fr. John Behr

Johannesevangeliet fikk tidlig en svært sentral rolle i kristen teologi. I løpet av det første århundret etter at evangeliet ble skrevet, ble forfatteren ganske enkelt omtalt som «Teologen». Evangeliets prolog presenterer for all ettertid grunnlinjene i kristen teologi i et slående og enkelt, men velformet språk. I foredraget vil professor John Behr dele innsikter fra sin bok John the Theologian and his Paschal Gospel (Oxford University Press, 2019). Her leser han Johannesevangeliet i dialog med tidlige kirkefedre som Ireneus av Lyon, men også med moderne eksegeter og teologer, og ikke minst med moderne filosofer som den franske fenomenologen Michel Henry. Målet er å forstå sammenhengen mellom det vi kaller inkarnasjonen og Jesu lidelseshistorie, hvordan denne historien forstås som åpenbaring, og hvordan vi kan finne et språk for dette i dag.

1 thought on “Foredrag NLA: Fr. John Behr 21. April

Comments are closed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close