Tro og erfaring

Tro kommer ikke gjennom funderinger, men fra praksis. Ikke ord og spekulasjoner, men erfaring lærer oss hvem Gud er. Vi må åpne vinduet for å slippe frisk luft inn, for å bli brun må vi gå ut i solskinnet. Å oppnå tro er ikke annerledes, vi vil aldri nå målet vårt ved å sitte komfortabelt og vente, sier de hellige fedrene. La den fortapte sønn være eksemplet vårt: Han brøt opp og drog (Luk 15:30)

Tito Colliander i Asketenes vei

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close