Presentasjon: Ortodoks feltpresttjeneste

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen inviterer til et fellesmøte om tros- og livssynsbetjening ved offentlige institusjoner i Bergensregionen. Fader Theodor skal dele perspektiver fra forsvaret generelt og fra prøveprosjektet «Ortodoks Feltprestjeneste i forsvaret» Onsdag 31. Oktober kl 12:15. For fullstendig program for dagen se her.

OBS – påmelding påkrevd.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close