Faste og Guds kjærleik

Dersom nokon som held fasten, legg noko til av eigen vilje, eller dersom han fastar for å bli rosa av menneske eller for å få noko anna nyttig ut av det, er fasten forkasteleg i Guds augo. Slik er det med alle ting. Kvar god handling som ikkje har sin motivasjon i Guds kjærleik, men er samanblanda med eigenviljen, er urein og ikkje til behag for Gud.

– Hl. Barsanufius og Hl. Johannes

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close