Forskjønn Guds hus, deg selv!

Den himmelske striden har innrullert deg i Åndens tjeneste. Følg da en helhetlig og hellig disiplin i din streben etter den guddommelige frukt! Vær trofast i bønn så vel som i studier av Skriften. I den ene snakker du til Gud, i den andre lar du Gud snakke til deg, lar Han lære deg Sine befalinger og veiledninger. Den Gud har gjort rik, kan ingen gjøre fattig. Den som har mettet sitt hjerte med den himmelske mat, kan ikke bli arm. Gulldekte tak og dekorerte hus med mosaikker i kostbar marmor, vil nå virke ussel i dine øyne, når du har ervervet deg den kunnskapen at det er du selv som skal gjøres perfekt, det er du som skal forskjønnes, du er den bolig som Gud har valgt som sitt tempel å stige ned i, hvor Den Hellige Ånd har begynt å gjøre seg et hjem, og som er mer verdifullt enn noe annet!

Pryd dette huset med renhetens farger, lys det opp med gløden av rettferdighet. Dette huset vil aldri råtne med alderdom, heller ikke vil det bli ødelagt av falmende farger. Alt som er kunstig vakkert er dømt til å forsvinne. Slikt som ikke er ervervet på ekte gir ingen evig garanti for eieren. Men Gud’s hus har en skjønnhet som er evig levende i plettfri verdighet, i evinnelig majestet! Det kan aldri smuldre hen eller bli knust; og når det blir gjenforent med kroppen i oppstandelsen, vil det bli formet til enda høyere perfeksjon. 

Hl. Cyprian (200-258)

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close