Foredrag NLA: «Mission and Evangelism, an Orthodox perspective» Fr. Chad Hatfield

Bildet over er fra en ortodoks kirke i Alaska. På slutten av 1700-tallet vandret en gruppe russiske munker over hele Sibir til fots for å komme dit og be. I dag er Den ortodokse kirke en av de største kristne kirkene blant urinnvånerne i Alaska.

Den ortodokse kirke er den nest største kristne kirke i verden. Etter kommunismens fall på 1990-tallet har den Den ortodokse kirke opplevd en sterk vekst ikke bare i Øst Europa, men også i andre deler av verden. I Norge har Den ortodokse kirke i mange år vært den raskest voksende kristne gruppen og er nå den 3. største kristne gruppe utenfor Den norske kirke.

I oldkirken og gjennom hele sin 2000 årige historie har Den ortodokse kirke drevet misjon og har etter hvert spredt seg utover hele verden. Fader Chad Hatfield, president og professor ved St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary i New York, leder en av de mest anerkjente ortodokse utdanningsinstitusjonene i den vestlige verden. St. Vladimir’s har gjort misjon til et av sine overordnede mål gjennom sitt motto: «Engaging the world with Orthodox Christianity». Fader Chad skal under foredraget «Mission and Evangelism, an Orthodox perspective» utdype Den ortodokse kirkes forståelse og praktisering av misjon og evangelisering i dag og opp igjennom historien.

Fader Theodor Svane, prest i Hellige Bebudelsen Ortodokse Menighet i Bergen, feltprest og tidligere student ved NLA og St. Vladimir’s holder en kort introduksjon til Den ortodokse kirke i Norge før foredraget.

Foredraget blir på engelsk og er åpent for alle interesserte. Det blir anledning til spørsmål etterpå. Hjertelig velkommen!

Tid: Torsdag 5. desember kl 12:15
Sted: NLA Sandviken Amalie Skrams vei 3, auditorium 2

Foredraget er en del av Fr. Chad’s besøk til Bergen. Hele programmet for besøket til Fr. Chad finnes her.  

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close