fader Alexander Schmemann

13. desember 1983 døde fader Alexander Schmemann. Fader Alexander var en av de viktigste ortodokse teologer og kirkeledere i det forrige århundre og ledet St. Vladimir’s Seminary i flere tiår. Han er spesielt kjent for sin liturgiske teologi. Under følger et sitat som er nokså karakteristisk for hans teologi og poetiske utrykksmåte.

%d bloggere liker dette:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close