fader Alexander Schmemann

13. desember 1983 døde fader Alexander Schmemann. Fader Alexander var en av de viktigste ortodokse teologer og kirkeledere i det forrige århundre og ledet St. Vladimir’s Seminary i flere tiår. Han er spesielt kjent for sin liturgiske teologi. Under følger et sitat som er nokså karakteristisk for hans teologi og poetiske utrykksmåte.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close