Perspektiver på Corona-viruset fra Metropolitt Tikhon (OCA)

Metropolitt Tikhon er øverste biskop (primat) for Den ortodokse kirke i America (OCA). Her følger et intervju med ham fra forrige helg om Corona situasjonen på Ancient Faith Radio som er en veldig fin ressurs ortodoks media ressurs. Hva tenker Metropolitt Tikhon om situasjonen? Og hvilke praktiske hensyn og tilrettelegging legger kirken i USA?

Lytt til: An Archpastoral Perspective on the Coronavirus

Metropolitt Tikhon
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close