Corona: Gudstjenester på nett

Under kommer noen forslag til streamede gudstjenester i disse Corona tider:

I utgangspunktet anbefaler jeg ikke å streame gudstjenester på PC eller TV på bekostning av virkelige gudstjenester. Det strider mot selve gudstjenestenes karakter. Å se på skjerm, kan aldri erstatte en virkelig gudstjeneste hvor vi samles fysisk som Guds folk. Kirken er et felleskap som samles om, deltar i og forvandles av Jesus Kristus. Dette kan kun skje når vi samles og mottar de hellige mysterier.

Det er bedre å holde en gudstjeneste som Typika for seg selv eller sammen som familie enn å sitte å se på en gudstjeneste på TV eller internett. I denne situasjonen anbefaler jeg likevel å streame gudstjenester for de av dere som kan og vil det. Men da tenker jeg på det først og fremst som et supplement til de gudstjenestene dere holder hjemme på egen hånd. Under følger en liste med kanaler som streamer gudstjenester. De alle på engelsk da ingen legger ut noe for tiden på norsk så vidt jeg vet.

Jeg anbefaler også at dere utforsker Ancient Faith Radio som har mye bra å lytte til. Et sted å begynne er for eksempel «Ancient Faith today» med Fr. Thomas Soroka.  

Det er også veldig mye fine videoer på Youtube. Anbefaler blant annet denne kanalen: https://www.youtube.com/channel/UCKEgv7ANtYspL8zS_bm5OFQ

i Kristus
f. Theodor

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close