Det vakre hjørnet: Bønnehjørnet

Bønnehjørnet, en liten kirke i hjemmet.

Bønn er helt essensielt i det kristne livet. Å tro på Gud er ikke en intelektuell eller filosofisk øvelse først og fremst, men en mystisk relasjon til vår skaper og Gud. Bønnen er troens hjerteslag og en samtale med Gud i dypet av vår sjel. Uten bønn vil troen dø, sier de hellige fedre. En viktig forutsetning for bønn er å ha et eget sted hvor en kan be. Det er lettere å samle seg og være stille når vi har et fysisk sted å vende våre hjerter til Gud. Det er også viktig å sette av faste tidspunkt til å be på. Alle ortodokse hjem har et bønnehjørne, ikonhjørne eller som det også kalles i noen tradisjoner det vakre hjørnet. Det er et fremtredende sted i huset for eksempel i stuen, ofte vendt mot øst, hvor familien ber sammen eller hvor en kan be alene. Bønnehjørnet er som en liten kirke i huset. Alle kristne vil ha stor nytte og glede av et bønnehjørne.

Som oldkirkens kristne ber ortodokse kristne skrevne bønner. En ortodoks bønnebok er en stor hjelp og helt sentral i ortodokse kristne åndelige liv.

Under følger en praktisk video (på engelsk) om hva et bønnehjørne er og hvordan en kan lage et i sitt eget hjem:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close