Sunnivafestival og seglas

Det er en glede for oss å få være med å rette oppmerksomhet mot våre hellige i Norge, spesielt hellige Sunniva som hører til her på Vestlandet og relikviene låg i Kristkirken i Bergen. Vi er derfor med å bidra under Sunnivafestivalenbåde på Selje 28.-29.august, i Bergen 4.-8.september og Sunnivaseglasen på følgende måte:

  • 29. august kl 10:00. Moleben-gudstjeneste til heilage Sunniva i heilage Mikaels kapell også kalt Sunnivahola på den heilage øya Selja.
  • 4. september kl 19:00. Ortodoks vesper i Hamre kyrkje, Osterøy.
  • Mandag 7. september 18:00-21:00. Delforedrag i jubileumsseminar: Helgener og hellige Sunniva i Den ortodokse kirke ved fader Theodor. Foredraget er en del av Sunnivafestivalen og 850 års jubileumet for translasjonen av hl. Sunniva i Bergen. Foredragserien holdes på Bryggemuseet i Auditoriet. Arr.: Bjørgvin bispedøme i samarbeid UiB – Mellomaldeklynga, Universitetsmuséet i Bergen, Bymuséet i Bergen og Den Kgl. Norske ambassade i Irland. Bill. kr. 200,- for heile programmet. Til sals, berre på nett: TicketCo.no  

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close