Fr. Seraphim Rose: en røst fra ødemarken

Fader Seraphim Rose var en ortodoks munk fra California (med norske aner faktisk). Han ble tidlig inspirert av filosofi og østlig religion i studietiden i Berkeley utenfor San Francisco, men endte til slutt opp som en ortodoks munk i ødemarken i California. Han var på mange måter et svært moderne menneske, intelektuell og godt utdannet, men samtidig også en munk fra en annen tid. Klosteret som han var med å grunnlegge hadde ikke strøm og innlagt vann og de bodde i enkle trehytter. Han levde med andre ord et svært asketisk liv, men fikk likevel skrevet flere bøker, startet tidskrift og forlag med enkle midler. En skulle nesten tro at noen av historiene fra livet han stammet fra ørkenen i de tidligste århundrene. Klosteret eksisterer den dag i dag og de gir blandt annet ut årlig ut en liturgisk kalender som i 2020 dedikert til Den ortodokse kirke i Norge. Fr. Seraphim døde så sent som i 1982, bare 48 år gammel. Han var opptatt av nihilisme og kritisk til den moderne (amerikanske) materialistiske livstilen og individualismen. Mange som er trøtt av sekulær materialistisk individualisme i dag vil kunne kjenne seg igjen i livet og skriftene hans. Se denne filmen laget i Russland om hans utrolige liv og hvordan det fikk ringvirkninger langt utover USAs grenser og også fikk spille en rolle for mange russere som fant tilbake til Den ortodokse kirke etter kommunismens fall.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close