De som følger Jordan Peterson

Teksten ble skrevet for avisen Dagen i spalten «i Fokus» og stod på trykk 24. november 2022.

Jordan Peterson blir kalt verdens mest kjente psykolog. Han er et globalt internettfenomen, forfatter av flere bestselgende bøker og tidligere professor ved blant annet Harvard og University of Toronto. Flere av bøkene hans er oversatt til norsk og i juni besøkte han Oslo Spektrum hvor han samlet 10.000 stykker. Han har flere millioner følgere på sin YouTube kanal. Mange, kanskje særlig unge menn, sier de har fått hjelp og ikke minst håp gjennom ham.

På youtube tar Peterson for seg mange ulike tema og er heller ikke redd for å snakke om kontroversielle ting. En stor andel av videoene til Peterson handler om kristen tro, bibel og teologi. Disse er også noen av de mest populære videoene hans.

Det foregår faktisk en understrøm av mennesker som er i ferd med å gjenoppdage kristen tro nå gjennom Peterson til tross for at han egentlig ikke regner seg som kristen selv. Det virker som at dette for det meste går upåaktet hen i mange kristne sammenhenger. Peterson er imidlertid tydelig på sin søken og at han egentlig ønsker å tro på Gud. I disse videoene samtaler han som oftest med Jonathan Pageau som de siste årene har blitt en viktig samtalepartner for Peterson.

I denne videoen snakker Joran Peterson om sitt forhold til Gud.

Jonathan Pageau er treskjærer og ikonmaler, utdannet i teologi og ikonografi og har i mange år vært bidragsyter på et nettsted som heter «Orthodox Arts Journal» før han for noen år siden startet sin egen YouTube kanal «the Symbolic World». I denne kanalen, som per dags dato har nesten 170.000 følgere, tar han for seg ulike tema knyttet til samtid, kunst og teologi. Spesielt interesserer han seg for det han kaller symbolske mønstre og hierarki.

Hva er det som gjør at så mange, inkludert Jordan Peterson, bryr seg om en ikonmaler og eldgammel kirkekunst?

Det blir gjerne sagt om Jordan Peterson at han egentlig ikke er så veldig original eller sier så mye nytt, men at han er veldig flink til å sette ord på ting slik at folk forstår og kjenner seg igjen. Det samme kan bli sagt om Jonathan Pageau. Pageau er en tradisjonell ortodoks kristen, og det er slikt sett ikke noe revolusjonerende nytt med det han sier. Tvert i mot. Gaven til Pageau er imidlertid at han er i stand til å formidle en tradisjonell kristen virkelighetsforståelse til mennesker langt utenfor de kristne sirkler. Folk kjenner seg rett og slett igjen i det Pageau snakker om.

Samtidig klarer Pageau å avkle fordommer mange mennesker i dag har mot kristen tro fordi han bruker kunsten og symbolene som inngangsport til det kristne mysteriet og verden. Han unngår også de abstrakte irrgangene som mange moderne kristne apologeter vikler seg inn i. I stedet viser han hvordan symbolene forklarer og forbinder oss med virkeligheten og hjelper oss å forstå og gå dypere inn i den.

Pageau bygger på den eldgamle tradisjonelle forståelsen av verden og symboler slik den kommer til utrykk i ikonene som pryder alle ortodokse kirker. Det fremste kjennetegnet på ikonet er nemlig at det forklarer og åpenbarer verden slik den virkelig er. Og midt i den virkeligheten stråler Jesus Kristus frem.

I en tid hvor de fleste tar for gitt at kristen tro er døende og avleggs gjenoppdager unge, moderne mennesker uten noen religiøs bakgrunn Jesus Kristus. De gjør det med å følge en digital sti fra verdens mest kjente psykolog, via en ikonmaler og eldgammel kirkekunst, til tradisjonell kristen tro. De kjennetegnes av at de er trøtt av en flat sekulær materialisme som de gjennomskuer som overfladisk og kjedelig. De vender seg nå i økende grad mot kristen tro, og fremfor alt Den ortodokse kirke, som de opplever har en dybde og forklaringskraft som de lengter etter. Dette skjer på internett og går under radaren for de fleste. Det er ikke misjon, apologetikk eller systematisk teologi som har overbevist dem. Dypest sett er det ikonet.

fader Theodor

——–

PS – For den som ønsker å bli bedre kjent med Jonathan Pageau kan et morsomt sted å begynne være videoen «Dragons are more real than Dinosaurs» eller den litt mer dyptpløyende artikkelen «Most of the time the earth is flat».

Les mer om Jordan Peterson og Den ortodokse kirke i Dagens Næringsliv.

Les mer om ikoner her.

Se disse videoene om ikoners mening og bruk.

Se Jordan Peterson uttale seg om Den ortodokse kirke her.

Jordan Peterson sin datter Mikaela snakker om Gud i samtale med Jonathan Pageau. I begynnelsen av videoen (3:30-11:30) gir Pageau en kort og enkel introduksjon til måten han tenker på og forklarer hvorfor mønster oh symbolikk er viktig i det store bildet og i dagliglivet.
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close