Foredrag 22.april: Skrift – Muntlig Evangelium – Trosbekjennelse

Original tittel: Scripture – Gospel – Creed – from John the Evangelist to St. Ireneus
foredrag ved: Fr. John Behr

arr: Oldkirkelig Forum Bergen

Centralkirken lørdag 22. april (2023) kl 10:30-13:30

Foredraget vil ta for seg forholdet mellom Skrift, muntlig evangelium og trosbekjennelse i urkirken og tidlig oldkirke (ca 200 eKr) og de tidligste fedre som var involvert. Tidlige kirkefedres bruk av Skriftene (GT), dannelsen av Det Nye Testamentet og inkarnasjonsdogmet vil stå sentralt.

Fr. John Behr er Regius Professor of Humanity ved University of Aberdeen og tidligere dean ved St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary. Han er en av de fremste patristikere i verden, ledende på feltet og en god formidler.

Foredraget vil foregå på engelsk.

Se øvrig program for Fr. John sitt besøk i Bergen her.

Hør opptak av Fr. John sitt foredrag og undervisning 22.april her.

Last ned plakat for foredraget under:

Comments are closed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close