Angels and Demons: Introducing Lord of Spirits

Spennende og populær podcast om Kristent virkelighetsforståslese som tar særlig utgangspunkt i Skriftens beskrivelse av Gud som Herre over engler, ånder, demoner og guder. Denne infallsvinkelen kan nok ved første øyekast synes utdatert, kanskje til og med skremmende. Men den er en sentral del av det kristne evangelium og kan forklare den (moderne) verden vi lever i på en forbløffende god måte.

Link til nettsiden: https://www.ancientfaith.com/podcasts/lordofspirits

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close