Finnes det noe å ta vare på?

Paul Kingsnorth forfatter og miljøverner skriver om vår moderne tid og spør om det er noe som er verdt å ta vare på. «Is there anything left to conserve?»

“The whole modern world”, wrote G.K. Chesterton, “has divided itself into Conservatives and Progressives. The business of Progressives is to go on making mistakes. The business of Conservatives is to prevent mistakes from being corrected.”

Welcome to 2023. 

les hele stykket her:

https://unherd.com/2023/05/is-there-anything-left-to-conserve

eller hør og se ham selv:

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close