Hvem er vi?

Hellige Jomfru Marias Bebudelse Ortodokse Menighet er en internasjonal menighet i Bergen tilhørende Den ortodokse kirke.

For tiden samler vi inn penger til å få kjøpt et eget kirkebygg. Spesifikt gjelder det Betania bedehus på Laksevåg. Kan du hjelpe oss? Følg denne linken for mer informasjon.

Ortodoks trofasthet

I det klassiske verket «The Orthodox Church» av Metropolitt Kallistos Ware (1934 – 2022) beskriver han kirken vi tilhører:

«Den ortodokse kirke ble grunnlagt av vår Herre Jesus Kristus, og representerer Hans levende tilstedeværelse i menneskehetens historie. Kirken kjennetegnes av et rikt liturgisk liv og trofasthet til den apostoliske tradisjonen. Den ortodokse kirke har bevart tradisjonen fra kirkens første årtusen i sin fylde og står i ubrutt kontinuitet med oldkirken.»  Kilde.

Bildet er fra en av sommerleirene våre. Skjergardsheimen, Øygarden, 2022

Vi er en ung og raskt voksende forsamling med mange småbarnsfamilier, studenter og barn. Hovedsakelig etniske nordmenn, men også flere fra tradisjonelle ortodokse land som Hellas, Midtøsten og de baltiske landene. Les mer om menighetens historie og bispedømmet vårt her.

Ofte er vi mellom 30 og 40 personer på gudstjenestene, og ved store høytider kan vi være langt flere.

Vår biskop, metropolitt Jean (Renneteau) av Dubna

Historien om hvordan presten vår fader Theodor, som het Tor Vegard før ordinasjonen, – en «streit og normal vestlandskristen» – sammen med sin kone fant fram til Den ortodokse kirke ble fortalt av journalist Johanna Hundvin Almelid i Dagen i 2019. Her kan du lese hele historien

Familien Svane returnerte til Norge etter studieopphold og prestetjeneste i USA i 2017. Fader Theodor ble i august 2017 landets første ortodokse feltprest, mens Hanne jobbet deltid på NLA Høgskolen. Senere startet hun på en doktorgrad i ikonografi ved Prince’s Foundation School of Traditional Arts in London. Se gjerne denne kortfilmen hvor en en av Hannes lærere, Aidan Hart, forteller om sitt virke. (fra 3,5 minutter inne i filmen).

Utadvendt

I stedet for å være en isolert gruppe har vi fra dag én vært opptatt av å knytte kontakter både med norske miljøer og med andre ortodokse. Vi feirer gudstjenester sammen med både rumensk-ortodokse, serbisk-ortodokse og russisk-ortodokse når vi har mulighet, og har et nært forhold til flere av disse. 

Bildet viser f. Theodor m/ familie etter en liturgi feiret sammen med den rumensk-ortodokse menigheten i byen.

I tillegg til at vår menighet er et viktig kontaktpunkt for menigheter fra ortodokse land som har etablert seg i Norge, har vi samtidig knyttet nettverk til flere kristne organisasjoner og menigheter i byen. Ett slikt nettverk er Oldkirkelig forum som jevnlig inviterer til foredrag knyttet til de første kristnes liv og lære.

I 2023 inviterte menigheten en teolog av internasjonalt format til Norge – professor John Behr. Han er en ekspert innenfor tidlig kristen teologi og en autoritet på bl.a. Johannesevangeliet. Professoren inspirerte både oss, studenter og ansatte på NLA Høgskolen og deltakerne i Oldkirkelig forum da han var i Norge i april. Her kan du høre ett av foredragene til fader John Behr. 

Norsk og ortodoks – en motsetning?

Fader Theodor har i tillegg gjennom en årrekke vært fast skribent i den kristne avisen Dagen. Der har han i flere tekster kommentert at selv om en del anser Den ortodokse kirken som et fremmedelement i norsk kontekst, er sannheten en ganske annen.

Etter å ha besøkt noen av landets stavkirker i 2020 skrev fader Theodor følgende i sin faste spalte i avisen:

«I tidlig kristen tid steg en inn i himmelen når en krysset kirkens dørstokk. Fra glugger høyt oppe under taket strålte sollys ned i kirkerommet og lyste opp de fargerike bildene på veggene. Der utspant de bibelske fortellingene seg i bildeform, her var skapningene fra åpenbaringens bok, engler, serafer og kjeruber, apostlene sammen med de hellige for Guds trone.

Levende stearinlys, lukten av røkelse og røyken som danset i lyset fra oven minnet de tilstedeværende om at de var kommet inn i et hellig bygg, Guds bolig på jord. Som Skriften forkynte bygget og bildene Guds storgjerninger og hjalp tilbederne til å løfte hjertene sine til himmelen ledet av presten og korets malmfulle sang.
Dette er en kristendom som kanskje kan virke fremmed for moderne kristne nordmenn. For ortodokse kristne er dette derimot svært kjent. Ortodokse kristne føler seg simpelthen hjemme i gamle norske kirker og gjenkjenner sin tro i gammel norsk kristendom. Det er ikke til å undres over, for den kristendommen som kom til landet vårt og satte sine røtter her, var ortodoks kristendom.» Kilde.

Vekst

Gradvis har menigheten vår vokst fra de første familiene som startet opp til det levende og unge fellesskapet vi utgjør i dag. Vårt nærvær i byen har blitt lagt merke til i media, og Bergens Tidende hadde en flott reportasje fra vår markering av påskenatt i 2022.

Da hadde en rekke flyktninger fra Ukraina funnet veien til en kirke de kunne gjenkjenne fra sitt eget hjemland, og de fortalte om en følelse av tilhørighet.

– Det er fantastisk for oss å komme hit i kveld. Ja, det er nesten som å være hjemme, sa Angelina Sharenina til BT. Les hele saken i PDF-versjon her.

Angelina Sharenina og andre flyktninger fra Ukraina påsken 2022 med tente påskelys.

Selv om vi med små ressurser ikke har kunnet drive verken med markedsføring eller oppsøkende virksomhet, så har likevel stadig nye funnet veien innom vår kirke. At det særlig gjelder de unge ble også lagt merke til av en av landets største aviser, Dagens Næringsliv, som lagde en 4 siders reportasje i 2022.

Flere av våre nye medlemmer hadde ingen kristen tro før de ble ortodokse.

– For to år siden skjønte jeg at Gud faktisk finnes. Det har snudd opp ned på livet mitt, forteller en av de Dagens Næringsliv snakket med.

It­-studenten i midten av tyveårene har et ansikt som gløder, ikke bare av stearinlysene. Han forklarer hvordan det å oppdage Guds eksistens har tatt bort følelsen av meningsløshet. 

– Nå kan jeg stå og ta oppvasken og bare være klar over at Gud finnes. At livet mitt ikke er en tilfeldighet. Og det forandrer alt. 

Les resten av saken i PDF-versjonen.

Vi tror på å være synlige i både bybildet og i media når det er naturlig, og vi ønsker å bidra med den rike arven vi er forvaltere av. Derfor står vi allerede nå bak to bokutgivelser (Til liv for verda og 30 steg til hellighet), en podkast (Ortodokse historier fra hellige liv) og en rikholdig nettside. Bruk gjerne den som et utgangspunkt for å fordype dere i hvem vi er og hva vi står for. 

Kirkebygg i Guds tjeneste

Vi arrangerer sommerleirer, årlige klosterturer og har både katekese og bibelgruppe. Men det aller viktigste for oss er likevel å feire den Guddommelige liturgien og de andre gudstjenestene så ofte som det er praktisk mulig. Til flere av disse aktivitetene er vi helt avhengig av gode lokaler.

Å gi de kristne del i de hellige gaver (nattverden) er det oppdraget vi setter høyest. Det er både kirkens og ukens høydepunkt. 

Derfor er vi svært takknemlige til både Den norske kirke og til Indremisjonsforbundet som har latt oss få leie gode lokaler for å utføre dette hellige oppdraget. Basilios den store (300-tallet) beskriver det som skjer i liturgien på denne måten: «Gjennom Den Hellige Ånds nåde og kraft blir vi ført fra vår jordiske natur til en likhet med Gud.» 

Det er av stor betydning for oss at vi hver uke får bruke det flotte bedehuset Betania på Laksevåg til våre gudstjenester. Vi ønsker å følge skriftordet som henger øverst i kirkerommet: «Salige er de som hører Guds ord og bevarer det». 

Vi ønsker gjester og interesserte hjertelig velkommen på våre gudstjenester og arrangement. Det er den beste måten å bli bedre kjent med den ortodokse troen! Sjekk kalenderen vår her.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close