Den ortodokse kirke er nå 3. største kirkesamfunn i Norge

Nå er bare Den norske kirke og Den Romersk Katolske kirke større enn Den ortodokse kirke i Norge melder avisen Dagen. De skriver:

Barne- og familiedepartementet utgir hvert år en oversikt over hvilke menigheter som har fått statsstøtte, men har ingen oppsummering av tallene basert på retninger.

En manuell opptelling viser at den høye vekstraten i Den ortodokse kirke holder seg. Siden 2020 har antallet tilhørere økt med 27,5 prosent til 36.409. 

Det reelle tallet er likevel langt høyere. Mange som er døpt ortodokse registrerer seg ikke som medlemmer i et norsk kirkesamfunn ved ankomst til landet.

Les mer her: https://www.dagen.no/nyheter/antallet-ortodokse-har-doblet-seg-i-norge-pa-to-ar/

Avisen beregner at det er ca 80.000 ortodokse kristne i Norge nå.

Les mer om Den ortodokse kirke.

Gamle tall fra SSB

Bildet over er fra innvielsen av Den ortodokse kirken på Brattholmen viet til blant annet Sunniva av Selja. Mange biskoper, prester og troende fra Romania, Norge og andre land er tilstede.

1 thought on “Den ortodokse kirke er nå 3. største kirkesamfunn i Norge

Comments are closed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close