SSB: Den ortodokse kirke vokser i Norge

Januar 2024: Den ortodokse kirke 3. størst i Norge.

Både det religiøse og det kristne landskapet i Norge er i endring. Fra 2010 til 2020 økte medlemsmassen i Den ortodokse kirke i Norge fra 8.500 til 28.500 medlemmer i følge Statistisk Sentralbyrå. Ingen andre kristne trosamfunn vokser så raskt (235%).

Den katolske kirke vokser også mye og har doblet medlemstallet sitt i den samme perioden. De er det klart største kristne kirkessamfunnet i Norge utenfor DnK. Pinsevennene er det nest største trosamfunnet, tett fulgt av Den ortodokse kirke som vil gå forbi og bli den nest største trosamfunnet om ikke mange år dersom veksten fortsetter slik den har gjort de siste 10 årene. Det finnes også mange uregistrerte ortodokse medlemmer i Norge så det reelle tallet er i virkeligheten mye større, antagelig rundt 65.000.

Hva er Den ortodokse kirke? Les mer her.

Comments are closed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close