Å stå foran Gud

Den ortodokse praksisen med å stå oppreist i tilbedelse

Å stå oppreist foran Gud har vært den eneste aksepterte kroppsholdningen for ortodokse kristne fra de tidligste tider. Vi erkjenner at en trofast tjener aldri ville sitte foran sin mester, for de trofaste er alle tjenere for Herren, Ham som vi tilber mens vi står i våre templer. Den hellige apostelen Paulus oppfordrer oss: «Vær våkne, stå faste i troen» (1. kor. 16,13) og «Stå da fast! Spenn sannhetens belte rundt livet» (Efeserne 6, 14).

Som kristne må vi alltid være åndelig på vakt, og i enda større grad når vi deltar på de guddommelige gudstjenestene. Ved å stå oppreist, utsetter vi kroppene våre for den oppmerksomheten som er nødvendig for å tilbe Gud, sømmelig og fullt ut, med hele vårt sinn og vår sjel. Vi underkaster oss foran Mesteren som hans ydmyke tjenere og er oppmerksomme mot vår Gud. Når vi blir slitne under lange gudstjenester, blir vi selv symbolske ofringer til den samme Gud som vi tilber. Hellige Paulus sier: «Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige gudstjeneste» (Romerne, 12, 1).

I tillegg til den asketiske praksisen med å stå oppreist i tilbedelse, kan vi ortodokse legge til ærbødige bøyninger. Man kan bøye seg ned når man stiger inn i selve kirkerommet, når man viser ære til et ikon i templet, eller når man sier Jesusbønnen hjemme, i ensomhet. Under gudstjenestene finnes det tider når man kan sitte, og når man ikke bør sitte. *

Munker bøyer seg ofte når de sier Jesusbønnen, særlig når de lar knutene eller perlene i bønnesnoren gli mellom fingrene. I likhet med det å stå oppreist, hjelper nedbøyningene til med å rense hjertet, for ved å utøve dette, fører vi sinnets oppmerksomhet tilbake og kan tilbe Gud med en samstemt kropp og sjel.

* Seksjonene av salmenes bok som leses hver dag i klostrene, kalles Kathismata. Kathisma kan oversettes med «sittende».
«Akathistos» – som er navnet på en spesiell bønnegudstjeneste, betyr «ikke sittende
»!

Denne teksten er opprinnelig skrevet av Abbot Tryphon, og kan leses på engelsk her:

https://www.patristicfaith.com/orthodox-christianity/orthodox-christian-spirituality/spiritual-disciplines/prayer/standing-before-god/

Comments are closed.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close