Mist ikke motet!

Uansett hvilken situasjon du befinner deg i, ikke mist motet. Be selv om det føles tvunget. Gud vil besøke deg i sin barmhjertighet. «Det skal bli som dere tror.» Matt 9:29

Eldste Kleopas av Romania

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close